Ježíšův portrét

10.03.2024

Zveme Vás k rozhovorům nad Biblí, při kterých budeme zkoumat Ježíšův portrét podle Janova evangelia.

Při všem zmatku okolo nás i v nás, samých, tváří v tvář různým nebezpečím a výzvám – osobním i politickým, ekologickým či duchovním -, kterých je všude plno, se chceme podívat co je samotným základem našeho života a hledat, jaký je Ježíš, Bůh a jací jsme my. Letos budeme číst Janovo evangelium; a naslouchat tomu, co Kristus říká o sobě, ale i tomu, co musí říct o nás.

Zveme vás k osobnímu čtení Janova evangelia podle rozpisu v materiálech pro účastníky i ke společným setkáním při kterých budeme o Janove evangelium společně hovořit.

Setkání se konají ve středu od 18.00 v klubovně Církve bratrské v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4. Termíny a témata jednotlivých setkání cyklu Ježíšův portrét:

14. února - Boží Syn - Jan 5. kapitola

13. března - Dárce života - Jan 11. kapitola

24. dubna - Služebník a Pán - Jan 13. kapitola

19. června - Král - Jan 18,28 – 19,16 

(změna termínu a programu je vyhrazena)

Vycházet při tom budeme z materiálů Církve bratrské 40 dní s Biblí 2024.   

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky