Komunitní skupinka        s rozhovory nad Biblí

Setkání komunitní skupinky se konají naživo v klubovně Církve bratrské na Barrandově v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4. 

Zveme Vás na cyklus setkání na téma Desatero, který začne ve středu 21. září 2022 - předpokládaný začátek je od 18:30 hod. V rámci setkání je prostor pro sblížení se s dalšími lidmi, sdílení starostí a radostí, k vzájemnému povzbuzování se k životu s Ježíšem Kristem a také k rozhovorům nad Biblí. V první pololetí bude hovořit o textu Desatera a hledat, co každé přikázání odhaluje, s čím nás konfrontuje, kam nás směřuje a co nám slibuje. Bude také prostor k rozhovoru o ožehavých etických otázkách. 

Plánujeme 7 setkání do konce roku 2022 na tato témata: 

21. září - Jsi to, co miluješ - 1. přikázání

5. října - Zákaz mnoholásky -  2. a 3. přikázání

19. října - Den odpočinku - 4. přikázání

2. listopadu - Cti otce a matku a střet generací - 5. přikázání

16. listopadu - Nezabiješ, nesesmilníš - Eros a Thanatos - 6. a 7. přikázání

30. listopadu - Nepokradeš a nevydáš křivé svědectví - 8. a 9. přikázání

14. prosince - Nepropadneš dychtivosti - 10. přikázání

(Změna data, času i tématu setkání je vyhrazena.)

K jednotlivým setkáním můžete předem shlédnout videa a pročíst si připravené materiály. Odkazy na jednotlivá videa nebo zvukové nahrávky a materiál pro účastníky setkání si můžete stáhnout ZDE

Setkání povedou členové Sboru Církve bratrské v Praze 5 nebo pozvaní hosté, kteří mají k tématům blízko. Setkání se konají v klubovně Církve bratrské - v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4, Barrandov (modrý vchod). Můžete se připojit na všechna setkání nebo jen některá. 

Každý je vítán. 

Pro další informace pište na e-mail okbarrandov@email.cz nebo volejte na mobil. 734 368 528. 

Církev bratrská v Praze 5
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!