Podpořte nás

Činnost Církve bratrské v Praze 5 na sídlišti Barrandov je možná také díky podpoře Sboru CB v Praze 5 a pomoci od našich dárců a podporovatelů. Srdečně děkujeme všem, kteří jste v minulosti podpořili naši činnost materiálně, finančním darem nebo Vaší dobrovolnou službou.

Pro zvládnutí pokračování naši činnosti na Barrandově budeme rádi za jakoukoliv další podporu, pomoc a finanční dar, kterým byste chtěli na naši činnost na Barrandově přispět.

Pro úhradu pronájmů i dalších nákladů na naši činnost na Barrandově zřídil náš Sbor Církve bratrské v Praze 5 (IČ: 61382191) oddělený účet, kam můžete poslat Váš dar. Do poznámky k platbě, prosíme, uveďte slovo Dar.

Číslo účtu je: 325659751/0300

Pro platbu ze zahraničí použijte:

BIC: CEKOCZPP 

IBAN: CZ91 0300 0000 0003 2565 9751

V případě Vaší žádosti Vám Sbor Církve bratrské v Praze 5 vystaví potvrzení o zaslaném daru. Pro potvrzení o darech nebo pro přidělení speciálního variabilního symbolu pro Vaše dary nebo pro další informace pište, prosíme, na e-mail: okbarrandov@gmail.com

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.“ 1. Korintským 9,7


V pátek 7. června jsme v zahradě Kulturního a rodinného centra Záhorského na Barrandově pořádali v rámci Noci kostelů dětské odpoledne na téma Josef - Mistr snů. Přišlo 12 dětských a 13 dospělých návštěvníků. Pro dospělé hráli bratři Ferencovi. Děti se seznámily s příběhem Josefa, který prožil vězení, moc, usmíření, záchranu a to, že Bůh byl s ním....

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky