Zasílání novinek o našich akcích na Barrandově nebo na Smíchově

05.12.2021

Pokud je Vám vice než 16 let, rádi Vám budeme zasílat novinky o našich akcích na Barrandově, např. o Lego klubu Mladí stavitelé, angličtině apod. nebo o setkáních na Smíchově.  Abychom Vás mohli informovat, prosíme Vás o vyplnění níže uvedeného Souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Zasílání novinek o činnosti Sboru Církve bratrské v Praze 5

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Sbor Církve bratrské v Praze 5

Já, osoba starší 16 let uvedená v níže uvedeném formuláři v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen" GDPR") odesláním tohoto webového formuláře potvrzuji, že beru na vědomí, že:

- správcem osobních údajů bude Sbor Církve bratrské v Praze 5, IČO: 61382191, Sídlo: Vrázova 4, 150 00 Praha 5 (dále jen správce), kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese, smichov@cb.cz nebo telefonicky na tel. 257 319 839.

- osobní údaje budou zpracovány na základě mého souhlasu se zpracováním osobních údajů

- osobní data mohou být předávána mezi organizačními složkami správce v rozsahu, který jsem uvedl/ v tomto formuláři, za účelem informování Vás o novinkách a aktivitách našeho sboru.

- rozsah a účelem zpracování svých osobních údajů: Vaše níže uvedené údaje budou použity pro zasílání novinek o činnosti Sboru Církve bratrské v Praze 5.

Prohlašuji, že jsem byl poučen/a:

a) o tom, že nejsem povinen/a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše popsaný účel, že jej mohu kdykoli odvolat prostým prohlášením vůči sboru doručeným poštou na adresu sboru, nebo e-mailem na adresu sboru, nebo i telefonicky sdělením této informace statutárním zástupcům sboru nebo zasláním odvolání souhlasu na adresu okbarrandov@email.cz;

b) o tom, že v okamžiku odvolání souhlasu přestane sbor příslušné osobní údaje zpracovávat;

c) o tom, že s neudělením nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není spojen žádný negativní důsledek pro uvedené osoby;

d) o tom, že při zjištění, že zpracovávané údaje nejsou přesné, mám právo požadovat opravu těchto údajů.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky